Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ZROT                                                                                               

 

 

 

 

 

ZROT firma

Mosty, wiadukty, przepusty, tory, rowy, drogi

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                     budownictwo i kolej to nasza pasja

 

Naprawy, przebudowy, remonty, modernizacje, utrzymanie

 

·         Odtworzenie odwodnienia powierzchniowego

·         Naprawa i modernizacja przepustów kolejowych

·         Naprawa wiaduktów

·         Naprawa tuneli

·         Wzmocnienie podtorza

·         Naprawa mostów

·         Przebudowa przepustów drogowych

·         Konserwacja rozjazdów i skrzyżowań torowych

·         Wzmocnienie posadowienia filara z zastosowaniem betonowania podwodnego

·         Budowa i remonty bocznic kolejowych

 

 

Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją fotograficzną z wybranych inwestycji

 

 

Dodaj ZROT do ulubionych