Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ZROT                                                                                                

 

 

 

 

 

Mosty, wiadukty, przepusty, tory, rowy, drogi

Naprawy, przebudowy, remonty, modernizacje, utrzymanie

 

 

 

 

 

 

                                                     budownictwo i kolej to nasza pasja

 

ZROT firma

 

Jesteśmy firmą istniejącą na rynku od 1993 roku, lecz zamiłowanie do kolei i budownictwa jest nam przekazywane od pokoleń.

 

Działalność swą rozpoczęliśmy od wykonawstwa robót ogólnobudowlanych, oraz odwodnienia podtorza. Od 1995 roku wykonujemy roboty budownictwa inżynieryjnego i kolejowego.

 

Najważniejsze nasze realizacje to naprawy, modernizacje i remonty kapitalne obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej  Warszawa –  Kunowice  w ramach dostosowania parametrów linii do prędkości 160 km/h.

 

 W latach 1997 – 1998 firma nasza aktywnie uczestniczyła w usuwaniu skutków powodzi. W ramach naszej działalności wykonujemy również kontrolę obiektów budowlanych, bieżące utrzymanie torów kolejowych i remonty bocznic.

 

 

Dodaj ZROT do ulubionych